دفترچه حساب پس انداز معنوی

           


 دفترچه حساب پس انداز معنوی

طرحی نوین و ابتکاری از انجمن بین المللی راه به زیستن

      

دوست عزیز ، انجمن بین المللی راه به زیستن در نظر دارد با اجرای طرحی ابتکاری با عنوان "حساب پس انداز معنوی" در راستای هدف کلی خود که توسعه انسانیمـی باشد گام اثـر بخش دیگـری بردارد با این توضیـح که هـر یک از افرادی که دفتـرچه حساب پس انداز معنوی انجمن را دریافت می نمایند،می توانند با حضور خود در کتابخانه به زیستن به ازای هر ساعت مطالعه آزاد دو امتیازمعنوی دریافت نمایند و با کسب هر 10 امتیاز به معادلریالی 20/000 تومانازبـرنامه های آموزشی انجمن بصورت رایگان بدون هیچگونه پرداخت مالی بهـره مند گردند. اگر چه انجمن با اجرای این طرح متحملهزینه های سنگینیمی گردد اما نتایج معنوی ،فکری و فرهنگی شایسته این طرح قابل قیاس با هزینه های مادی آن نمی باشد. امید است هر یک از شما عزیزان بتوانید از اینفرصت استثنایی استفاده بهینه ای داشـته باشید. قابل به ذکر است ایـن کتابخانه به عنوان اولین کتابخانه عمومی و مستقل دارای متنوع ترین وتازه ترین کتب و دیگر مدارک علمی می باشد.