کارت هدیه معنوی

 

کارت هدیه معنوی

ابتکار نوین انجمن بین المللی راه به زیستن

شـما عزیزان اهل اندیشه و دانش ، می توانید با خرید کارت هدیه به مبلغ 30/000 تومان و اهداء آن به دوستان و نزدیکان خود ، در مناسبت های گوناگون نه تنها هدیه مادی بلکه بخششی معنوی را به آنان تقدیم نمایید . ضمن اینکه آن عزیزان را به طور غیر مستقیم  به شرکت در برنامه های آموزشی و فرهنگی تشویق نموده اید . و با این اقدام زیربنایی و خداپسندانه در پیشرفت جامعه و پیشگیری از آسیب ها و مشکلات اجتماعی با انجمن راه به زیستن همراه گردید .