ثبت نام دوره های آموزشی

اندیشـمندان عزیز

 جهت ثبت نام در برنامه های آموزشی ، تا هنگام راه اندازی درگاه بانکی 

لطفا با تماس با شماره تلفن های انجمن اعلام حضور فرمایید

شماره تلفن ها ی انجمن :

36054821 - 36021158 - 36013068 

09157355920 - 09158090998 

برنامه های آموزشی