در صورت تمایل به هر نوع کمک و همکاری در این حرکت انسان دوستانه و فرهنگی، لطفا نوع همکاری و جزئیات آن را اعلام فرمائید.