شرایط عضویت کتابخانه به زیستن


 

 یک قطعه عکس
 کارت شناسایی معتبر عکس‌دار
 مبلغ 4000 تومان برای هر ماه عضویت
 مبلغ 15000 تومان حق امانی که پس از انقضای عضویت مسترد می‌شود.
شایان ذکر است که کتابخانه مجهز به فضای مطالعه مجزا برای خانم‌ها و آقایان می‌باشد.

 

در هر نوبت مراجعه می‌توانید 2 کتاب – 10 کتاب کودک – 2 عدد CD به مدت دو هفته به امانت ببرید و در صورت لزوم می‌توانید به مدت یک هفته امانت خود را تمدید نمائید.