اساتید همراه

 

 

 

حضور بیش از 200 نفر از اساتید و کارشناسان مدعو در برنامه های آموزشی


1

آقای دکتر قمشه ای (فوق دکتری ادبیات )


2

آقای دکتر صاحبی ( فوق دکتری روانشناسی )


3

آقای دکتر آزمندیان ( فوق دکتری مهندسی صنایع و سیستم انسانی )


4

خانم سیما ساغروانی ( فوق دکتری مدیریت رفتار سازمانی )


5

آقای دکتر بینا ( دکتری ادبیات فارسی )


6

آقای دکتر صلاحی ( دکتری حقوق قاضی دادگستری )


7

خانم دکتر پریرخ ( دکتری کتابداری )


8

آقای دکتر غفرانی ( دکتری تاریخ تمدن )


9

آقای دکتر وحیدیان ( دکتری زبان شناسی )


10

خانم دکتر خوشنویسان ( دکتری روانشناسی تربیتی )


11

آقای دکتر حسینی ( دکتری جامعه شناسی فرماندار مشهد )


12

آقای دکتر دیانی ( دکتری کتابداری )


13

خانم دکتر طاهرپور ( دکتری روانشناسی )


14

آقای دکتر رسایی ( دکتری ادبیات عضو سابق شورای شهر )


15

آقای دکتر هاشمی ( دکتری مترجمی متون اسلامی )


16

آقای دکتر صفرزاده ( دکتری ادبیات مدیر کل نهاد کتابخانه استان خراسان )


17

آقای دکتر نارچی ( دکتری روانشناسی )


18

خانم دکتر سپهری مقدم ( دکتری روانشناسی )


19

آقای دکتر دانایی ( دکتری مدیریت نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت ایران )


20

خانم دکتر مارال عسگری ( دکتری روانشناسی بالینی )


21

آقای دکتر رسولی ( دکتری ادبیات )


22

آقای دکتر وهاب زاده ( دکتری محیط زیست )


23

خانم دکتر عباسیان ( دکتری روانشناسی )


24

آقای دکتر قهرمان ( دکتری جامعه شناسی )


25

خانم دکتر برخورداری ( دکتری روانشناسی )


26

آقای دکترگل ( دکتری روانشناسی )


27

آقای دکتر اصغری نکاح ( دکتری روانشناسی و استادیار دانشگاه )


28

آقای دکتر کلاهی ( دکتری جامعه شناسی )


29

آقای دکتر خیابانی ( دکتری تغذیه از آمریکا )


30

خانم دکتر شهرکی ( دکتری روانشناسی )


31

آقای دکتر ذبیحی ( دکتری مدیریت رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد دبیر انجمن مدیریت ایران )


32

آقای دکتر رضائیان (معادل دکتری روانشناسی کارشناس ارشد تاریخ)


33

آقای دکتر فروغی ( معادل دکتری روانشناسی )


34

خانم دکتر حجازی ( مدیر کل دفتر ارزیابی و پژوهشگر هیئت علمی دانشگاه تهران )


35

آقای دکتر براتی ( دانشجوی دکتری تاریخ و پژوهشگر ادبی )


36

آقای دکتر صابری ( دانشجوی دکتری روانشناسی )


37

خانم دکتر میرزایی ( دانشجوی دکتری روانشناسی )


38

آقای صمدی جوان ( دانشجوی دکتری تاریخ )


39

خانم دکتر همدانیان ( دانشجوی دکتری حقوق )


40

خانم پورجواد ( پزشک متخصص زنان و زایمان )


41

آقای رحیمی ( پزشک تخصصی و کارشناس همیوپاتی )


42

آقای خوشرو ( پزشک تخصصی و کارشناس ایدز )


43

آقای حسینی ( پزشک تخصصی و کارشناس ایدز )


44

آقای هدایت نیا ( پزشک و ریاست وقت سازمان بهزیستی )


45

آقای برادران ( پزشک و معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان )


46

آقای برهانی ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


47

آقای خدادادی (پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی)


48

آقای معصوم ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد و روانپزشک )


49

آقای فرخنده ( پزشک و کارشناس ترک اعتیاد )


50

آقای عرفانی ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد )


51

آقای مهران پور ( پزشک و ریاست وقت سازمان بهزیستی خراسان )


52

آقای اسکندری ( پزشک و محقق طب سنتی )


53

خانم سلوتی ( متخصص اعصاب و روان )


54

آقای فتحی ( متخصص بیهوشی )


55

خانم پاسالار ( پزشک و دبیر انجمن هیپنوتیزم خراسان )


56

آقای ظفری ( پزشک و دبیر انجمن موسیقی درمانی )


57

خانم اخوان ( پزشک تخصصی )


58

خانم ترقی ( پزشک عمومی )


59

آقای حبشی ( پزشک عمومی و مشاور )


60

خانم غلامیان ( پزشک عمومی )


61

آقای طلوع ( پزشک عمومی و روانشناس )


62

خانم شکوهیان ( دندانپزشک )


63

آقای سرگلزایی ( روانپزشک )


64

آقای وثوق ( روانپزشک و مشاور ارشد دانشگاه علوم پزشکی )


65

آقای رجبی ( روانپزشک کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


66

آقای قادری (روانپزشک معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی)


67

آقای حقدادی ( روانپزشک کارشناس پیشگیری از اعتیاد )


68

آقای صالح پور ( روانپزشک معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


69

آقای رضائی ( روانپزشک - معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


70

آقای نادری ( روانپزشک - کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


71

آقای یغمایی ( کارشناس ارشد کتابداری رئیس انجمن کتابداری )


72

آقای تقوی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


73

آقای بهادرخان ( کارشناس ارشد روانشناسی )


74

آقای کشاورز ( کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی )


75

آقای مروارید ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور )


76

آقای هنربخش ( کارشناس ارشد روانشناسی و معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


77

آقای مومن زاده ( کارشناس ارشد روانشناسی )


78

آقای بلندنظر ( کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از اعتیاد )


79

آقای کهربایی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


80

آقای امام داد ( کارشناس ارشد روانشناسی )


81

آقای سلیمان پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )


82

خانم شاه پسندی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


83

آقای پاکدامن ( کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده )


84

آقای حاجی پور ( کارشناس ارشد روانشناسی معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


85

آقای ذبیحی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


86

آقای کوثری ( کارشناس ارشد روانشناسی )


87

آقای رجبی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


88

آقای پراگومی ( کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره )


89

آقای چم حیدری ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


90

آقای اقدسی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


91

خانم آقاجانی ( کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره )


92

خانم مهری ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


93

خانم عزیزی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


94

خانم شهابی نژاد ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و معماری )


95

آقای جمعه پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )


96

خانم عظیمی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


97

آقای ناصری ( کارشناس ارشد روانشناسی در مجتمع کودکان خیابانی )


98

آقای اسحاقی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


99

خانم یحیایی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


100

آقای بذرافشان ( کارشناس ارشد روانشناسی )


101

خانم کیاحسینی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


102

خانم دانش ( کارشناس ارشد روانشناسی )


103

خانم اطهری ( کارشناس ارشد روانشناسی )


104

آقای باوفا ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


105

خانم علی اکبری ( کارشناس ارشد مشاوره )


106

آقای مرادی ( کارشناس ارشد مشاوره )


107

خانم جلالی ( کارشناس ارشد مشاوره )


108

آقای اسفندیاری ( کارشناس ارشد مشاوره )


109

خانم عاملی ( کارشناس ارشد مشاوره )


110

خانم امیران ( کارشناس ارشد مشاوره )


111

خانم پورجواد ( کارشناس ارشد مشاوره خانواده )


112

آقای پهلوان ( کارشناس ارشد مشاوره خانواده )


113

آقای سلامت ( کارشناس ارشد مددکاری مدیر TC )


114

آقای ابراهیمی ( کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی وکیل )


115

خانم زاهدمقدم ( کارشناس ارشد حقوق وکیل )


116

آقای کلالی ( کارشناس ارشد IT وکیل دادگستری )


117

خانم احمدزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )


118

آقای دره شورزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )


119

خانم بیدمشکی ( کارشناس ارشد ادبیات )


120

آقای باقری ( کارشناس ارشد ادبیات )


121

آقای رفوگران ( کارشناس ارشد مدیریت )


122

آقای عدالتی ( کارشناس ارشد مدیریت )


123

آقای جلالی ( کارشناس ارشد بیولوژی )


124

خانم لباسدوز ( کارشناس ارشد مامایی )


125

آقای علمایی ( کارشناس ارشد پرستاری )


126

آقای حیدری ( کارشناس ارشد جامعه شناسی )


127

خانم قاسمی ( کارشناس ارشد علوم سیاسی )


128

آقای خسروی ( کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث )


129

آقای دواق ( کارشناس ارشد مهندسی مکانیک )


130

آقای اسماعیل پور ( کارشناس ارشد مهندسی برق )


131

آقای جانفدا ( مهندس مکانیک )


132

آقای جلا ( مهندس عمران و مربی یوگای خنده )


133

خانم آتنا قاسمی پور ( مهندس معماری و مربی قصه گویی )


134

آقای صادقلو ( مهندس هوافضا و مدرس مهارت ارتباطی )


135

آقای وطن پرست ( مهندس )


136

آقای رفوگران ( کارشناس و مجری صدا و سیما )


137

آقای مقدس زاده ( کارشناس روانشناسی )


138

آقای اعتمادی ( کارشناس روانشناسی مسئول وقت TC )


139

آقای تلگردی ( کارشناس روانشناسی )


140

آقای احسانی ( کارشناس روانشناسی )


141

آقای عنایتیان ( کارشناس روانشناسی )


142

خانم کشاورز ( کارشناس روانشناسی )


143

خانم اسماعیل زاده ( کارشناس روانشناسی )


144

آقای حورایی ( کارشناس روانشناسی )


145

خانم دربان رضوی ( کارشناس روانشناسی )


146

خانم رحیمی زاده ( کارشناس روانشناسی )


147

خانم موسوی ( کارشناس روانشناسی و مسئول TC )


148

خانم کنتراتچی ( کارشناس روانشناسی و جرم شناسی )


149

آقای علوی ( کارشناس ادبیات )


150

آقای طهماسبی ( کارشناس ادبیات )


151

خانم علی حوری ( کارشناس ادبیات )


152

آقای افضلی ( کارشناس ادبیات )


153

آقای باقریان ( کارشناس شاهنامه و کارشناسی عمران )


154

آقای ایمانی ( کارشناس فلسفه )


155

خانم عسگری ( کارشناس کتابداری )


156

خانم صابری ( کارشناس کتابداری )


157

خانم صباغ ( کارشناس حقوق )


158

خانم موسوی ( کارشناس حقوق )


159

آقای قوی بازو ( کارشناس امور قضایی )


160

خانم چمنی ( کارشناس حقوق اسلامی )


161

خانم رحمتی ( کارشناس اجتماعی )


162

آقای فهیمی ( کارشناس علوم اجتماعی )


163

آقای اقبالی ( کارشناس علوم اجتماعی و آموزش نیروی انتظامی )


164

آقای حسینی ( کارشناس بهزیستی )


165

خانم اکرامی ( کارشناس تاریخ )


166

آقای حسینی یزدی ( کارشناس علوم قرآنی )


167

آقای مقدم ( کارشناس آموزش و پرورش )


168

آقای غیاثی ( کارشناس آموزش سرهنگ نیروی انتظامی مسئول سیاسی استانداری )


169

آقای شکوه ( کارشناس تغذیه )


170

خانم شفیعیان (کارشناس زیست شناسی مدرس بازاریابی و هنر فروش)


171

خانم عابدیان ( کارشناس محیط زیست )


172

آقای قادر ( کارشناس پرستاری روان پرستار )


173

آقای مرتضائی ( کارشناس بیمه )


174

آقای سلامی ( کارشناس تولید برنامه تلویزیونی و فیلم نامه نویس )


175

خانم اسحاق خانی ( وکیل دادگستری )


176

خانم طاهرزاده ( وکیل دادگستری )


177

آقای محقق ( مدیرکل وقت اداره ارشاد خراسان )


178

خانم گندمی ( مدیرکل اجتماعی استانداری عضو شورای شهر )


179

آقای محمدی ( مدیر آموزش گروه پارت لاستیک )


180

آقای فراشاه ( مدیر وقت شبکه تیم های اجتماع محور )


181

آقای نظام ( ریاست وقت انجمن نجوم مشهد )


182

آقای نوبخت ( معاون وقت اداره تعاون )


183

خانم فرامرزیان ( معاونت اجتماعی وقت وزارت کشور )


184

خانم مالکی ( معاون امور اجتماعی بانوان نهاد ریاست جمهوری )


185

آقای آرین منش ( نماینده وقت مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی)


186

آقای نوروزی ( شهردار وقت مشهد )


187

خانم حسین زاده ( مشاور استاندار خراسان )


188

خانم قدیمی ( دبیر انجمن ایرانی مطالعات زنان )


189

آقای فرزین ( محقق شعر و ادب )


190

آقای سیدی ( پژوهشگر تاریخ )


191

آقای حسینی ( محقق مثنوی )


192

آقای شمس ( استاد شاهنامه خوانی )


193

آقای صالح زاده ( مدرس حافظ )


194

آقای لعلی ( گردآورنده داستان های کوتاه )


195

خانم فغان ( مدرس موسیقی )


196

خانم افخمی ( مدرس یوگای خنده کارشناس علوم و صنایع غذایی )


197

آقای سنگ سفیدی ( آموزشگر موسسه آموت )


198

آقای عباس زاده ( آموزشگر موسسه گلاسر )


199

آقای علیان ( آموزشگر موسسه گلاسر )


200

خانم رازنهان ( آموزشگر طب سنتی )


201

خانم شادلو ( دبیر مجله بچه مشد )


202

آقای جهان خواه ( کارآفرین موفق )