اساتید همراه

 

 

 

حضور بیش از 200 نفر از اساتید و کارشناسان مدعو در برنامه های آموزشی


1

آقای دکتر قمشه ای (فوق دکتری ادبیات )


2

آقای دکتر صاحبی ( فوق دکتری روانشناسی )


3

آقای دکتر آزمندیان ( فوق دکتری مهندسی صنایع و سیستم انسانی )


4

خانم سیما ساغروانی ( فوق دکتری مدیریت رفتار سازمانی )


5

آقای دکتر بینا ( دکتری ادبیات فارسی )


6

آقای دکتر صلاحی ( دکتری حقوق قاضی دادگستری )


7

خانم دکتر پریرخ ( دکتری کتابداری )


8

آقای دکتر غفرانی ( دکتری تاریخ تمدن )


9

آقای دکتر وحیدیان ( دکتری زبان شناسی )


10

خانم دکتر خوشنویسان ( دکتری روانشناسی تربیتی )


11

آقای دکتر حسینی ( دکتری جامعه شناسی فرماندار مشهد )


12

آقای دکتر دیانی ( دکتری کتابداری )


13

خانم دکتر طاهرپور ( دکتری روانشناسی )


14

آقای دکتر رسایی ( دکتری ادبیات عضو سابق شورای شهر )


15

آقای دکتر هاشمی ( دکتری مترجمی متون اسلامی )


16

آقای دکتر صفرزاده ( دکتری ادبیات مدیر کل نهاد کتابخانه استان خراسان )


17

آقای دکتر نارچی ( دکتری روانشناسی )


18

خانم دکتر سپهری مقدم ( دکتری روانشناسی )


19

آقای دکتر دانایی ( دکتری مدیریت نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت ایران )


20

خانم دکتر مارال عسگری ( دکتری روانشناسی بالینی )


21

آقای دکتر رسولی ( دکتری ادبیات )


22

آقای دکتر وهاب زاده ( دکتری محیط زیست )


23

خانم دکتر عباسیان ( دکتری روانشناسی )


24

آقای دکتر قهرمان ( دکتری جامعه شناسی )


25

خانم دکتر برخورداری ( دکتری روانشناسی )


26

آقای دکترگل ( دکتری روانشناسی )


27

آقای دکتر اصغری نکاح ( دکتری روانشناسی و استادیار دانشگاه )


28

آقای دکتر کلاهی ( دکتری جامعه شناسی )


29

آقای دکتر خیابانی ( دکتری تغذیه از آمریکا )


30

خانم دکتر شهرکی ( دکتری روانشناسی )


31

آقای دکتر ذبیحی ( دکتری مدیریت رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد دبیر انجمن مدیریت ایران )


32

آقای دکتر رضائیان (معادل دکتری روانشناسی کارشناس ارشد تاریخ)


33

آقای دکتر فروغی ( معادل دکتری روانشناسی )


34

خانم دکتر حجازی ( مدیر کل دفتر ارزیابی و پژوهشگر هیئت علمی دانشگاه تهران )


35

آقای دکتر جلایرنیا (دکتری ادبیات فارسی)

36

آقای دکتر عاشوری (دکتری روانشناسی ورزشی

37

آقای دکتر براتی ( دانشجوی دکتری تاریخ و پژوهشگر ادبی )


38

آقای دکتر صابری ( دانشجوی دکتری روانشناسی )


39

خانم دکتر میرزایی ( دانشجوی دکتری روانشناسی )


40

 خانم دکتر اقراری(دانشجوی دکتری روانشناسی)

41

خانم دکتر رضایی(دانشجوی دکتری فیزیولوژی و مربی بین المللی فیتنس)

42

آقای صمدی جوان ( دانشجوی دکتری تاریخ )


43

خانم دکتر همدانیان ( دانشجوی دکتری حقوق )


44

خانم پورجواد ( پزشک متخصص زنان و زایمان )


45

آقای رحیمی ( پزشک تخصصی و کارشناس همیوپاتی )


46

آقای خوشرو ( پزشک تخصصی و کارشناس ایدز )


47

آقای حسینی ( پزشک تخصصی و کارشناس ایدز )


48

آقای هدایت نیا ( پزشک و ریاست وقت سازمان بهزیستی )


49

آقای برادران ( پزشک و معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان )


50

آقای برهانی ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


51

آقای خدادادی (پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی)


52

آقای معصوم ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد و روانپزشک )


53

آقای فرخنده ( پزشک و کارشناس ترک اعتیاد )


54

آقای عرفانی ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد )


55

آقای مهران پور ( پزشک و ریاست وقت سازمان بهزیستی خراسان )


56

آقای اسکندری ( پزشک و محقق طب سنتی )


57

خانم سلوتی ( متخصص اعصاب و روان )


58

آقای فتحی ( متخصص بیهوشی )


59

خانم پاسالار ( پزشک و دبیر انجمن هیپنوتیزم خراسان )


60

آقای ظفری ( پزشک و دبیر انجمن موسیقی درمانی )


61

خانم اخوان ( پزشک تخصصی )


62

خانم ترقی ( پزشک عمومی )


63

آقای حبشی ( پزشک عمومی و مشاور )


64

خانم غلامیان ( پزشک عمومی )


65

آقای طلوع ( پزشک عمومی و روانشناس )


66

خانم شکوهیان ( دندانپزشک )


67

آقای سرگلزایی ( روانپزشک )


68

آقای وثوق ( روانپزشک و مشاور ارشد دانشگاه علوم پزشکی )


69

آقای رجبی ( روانپزشک کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


70

آقای قادری (روانپزشک معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی)


71

آقای حقدادی ( روانپزشک کارشناس پیشگیری از اعتیاد )


72

آقای صالح پور ( روانپزشک معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


73

آقای رضائی ( روانپزشک - معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


74

آقای نادری ( روانپزشک - کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


75

آقای یغمایی ( کارشناس ارشد کتابداری رئیس انجمن کتابداری )


76

آقای تقوی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


77

آقای بهادرخان ( کارشناس ارشد روانشناسی )


78

آقای کشاورز ( کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی )


79

آقای مروارید ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور )


80

آقای هنربخش ( کارشناس ارشد روانشناسی و معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


81

آقای مومن زاده ( کارشناس ارشد روانشناسی )


82

آقای بلندنظر ( کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از اعتیاد )


83

آقای کهربایی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


84

آقای امام داد ( کارشناس ارشد روانشناسی )


85

آقای سلیمان پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )


86

خانم شاه پسندی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


87

آقای پاکدامن ( کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده )


88

آقای حاجی پور ( کارشناس ارشد روانشناسی معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


89

آقای ذبیحی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


90

آقای کوثری ( کارشناس ارشد روانشناسی )


91

آقای رجبی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


92

آقای پراگومی ( کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره )


93

آقای چم حیدری ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


94

آقای اقدسی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


95

خانم آقاجانی ( کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره )


96

خانم مهری ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


97

خانم عزیزی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


98

خانم شهابی نژاد ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و معماری )


99

آقای جمعه پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )


100

خانم عظیمی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


101

آقای ناصری ( کارشناس ارشد روانشناسی در مجتمع کودکان خیابانی )


102

آقای اسحاقی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


103

خانم یحیایی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


104

آقای بذرافشان ( کارشناس ارشد روانشناسی )


105

خانم کیاحسینی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


106

خانم دانش ( کارشناس ارشد روانشناسی )


107

خانم اطهری ( کارشناس ارشد روانشناسی )


108

آقای باوفا ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


109

خانم علی اکبری ( کارشناس ارشد مشاوره )


110

آقای مرادی ( کارشناس ارشد مشاوره )


111

خانم جلالی ( کارشناس ارشد مشاوره )


112

آقای اسفندیاری ( کارشناس ارشد مشاوره )


113

خانم عاملی ( کارشناس ارشد مشاوره )


114

خانم امیران ( کارشناس ارشد مشاوره )


115

خانم پورجواد ( کارشناس ارشد مشاوره خانواده )


116

آقای پهلوان ( کارشناس ارشد مشاوره خانواده )


117

آقای سلامت ( کارشناس ارشد مددکاری مدیر TC )


118

آقای ابراهیمی ( کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی وکیل )


119

خانم زاهدمقدم ( کارشناس ارشد حقوق وکیل )


120

آقای کلالی ( کارشناس ارشد IT وکیل دادگستری )


121

خانم احمدزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )


122

آقای دره شورزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )


123

خانم بیدمشکی ( کارشناس ارشد ادبیات )


124

آقای باقری ( کارشناس ارشد ادبیات )


125

آقای رفوگران ( کارشناس ارشد مدیریت )


126

آقای عدالتی ( کارشناس ارشد مدیریت )


127

آقای جلالی ( کارشناس ارشد بیولوژی )


128

خانم لباسدوز ( کارشناس ارشد مامایی )


129

آقای علمایی ( کارشناس ارشد پرستاری )


130

آقای حیدری ( کارشناس ارشد جامعه شناسی )


131

خانم قاسمی ( کارشناس ارشد علوم سیاسی )


132

آقای خسروی ( کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث )


133

آقای دواق ( کارشناس ارشد مهندسی مکانیک )


134

آقای اسماعیل پور ( کارشناس ارشد مهندسی برق )


135

آقای جانفدا ( مهندس مکانیک )


136

آقای جلا ( مهندس عمران و مربی یوگای خنده )


137

خانم آتنا قاسمی پور ( مهندس معماری و مربی قصه گویی )


138

آقای صادقلو ( مهندس هوافضا و مدرس مهارت ارتباطی )


139

آقای وطن پرست ( مهندس )


140

 آقای مهندس روشن(مهندس معماری و مربی مهارت های زندگی)

141

آقای رفوگران ( کارشناس و مجری صدا و سیما )


142

آقای مقدس زاده ( کارشناس روانشناسی )


143

آقای اعتمادی ( کارشناس روانشناسی مسئول وقت TC )


144

آقای تلگردی ( کارشناس روانشناسی )


145

آقای احسانی ( کارشناس روانشناسی )


146

آقای عنایتیان ( کارشناس روانشناسی )


147

خانم کشاورز ( کارشناس روانشناسی )


148

خانم اسماعیل زاده ( کارشناس روانشناسی )


149

آقای حورایی ( کارشناس روانشناسی )


150

خانم دربان رضوی ( کارشناس روانشناسی )


151

خانم رحیمی زاده ( کارشناس روانشناسی )


152

خانم موسوی ( کارشناس روانشناسی و مسئول TC )


153

خانم کنتراتچی ( کارشناس روانشناسی و جرم شناسی )


154

آقای علوی ( کارشناس ادبیات )


155

آقای طهماسبی ( کارشناس ادبیات )


156

خانم علی حوری ( کارشناس ادبیات )


157

آقای افضلی ( کارشناس ادبیات )


158

آقای باقریان ( کارشناس شاهنامه و کارشناسی عمران )


159

آقای ایمانی ( کارشناس فلسفه )


160

خانم عسگری ( کارشناس کتابداری )


161

خانم صابری ( کارشناس کتابداری )


162

خانم صباغ ( کارشناس حقوق )


163

خانم موسوی ( کارشناس حقوق )


164

آقای قوی بازو ( کارشناس امور قضایی )


165

خانم چمنی ( کارشناس حقوق اسلامی )


166

خانم رحمتی ( کارشناس اجتماعی )


167

آقای فهیمی ( کارشناس علوم اجتماعی )


168

آقای اقبالی ( کارشناس علوم اجتماعی و آموزش نیروی انتظامی )


169

آقای حسینی ( کارشناس بهزیستی )


170

خانم اکرامی ( کارشناس تاریخ )


171

آقای حسینی یزدی ( کارشناس علوم قرآنی )


172

آقای مقدم ( کارشناس آموزش و پرورش )


173

آقای غیاثی ( کارشناس آموزش سرهنگ نیروی انتظامی مسئول سیاسی استانداری )


174

آقای شکوه ( کارشناس تغذیه )


175

خانم شفیعیان (کارشناس زیست شناسی مدرس بازاریابی و هنر فروش)


176

خانم عابدیان ( کارشناس محیط زیست )


177

آقای قادر ( کارشناس پرستاری روان پرستار )


178

آقای مرتضائی ( کارشناس بیمه )


179

آقای سلامی ( کارشناس تولید برنامه تلویزیونی و فیلم نامه نویس )


180

خانم اسحاق خانی ( وکیل دادگستری )


181

خانم طاهرزاده ( وکیل دادگستری )


182

آقای محقق ( مدیرکل وقت اداره ارشاد خراسان )


183

خانم گندمی ( مدیرکل اجتماعی استانداری عضو شورای شهر )


184

آقای محمدی ( مدیر آموزش گروه پارت لاستیک )


185

آقای فراشاه ( مدیر وقت شبکه تیم های اجتماع محور )


186

آقای نظام ( ریاست وقت انجمن نجوم مشهد )


187

آقای نوبخت ( معاون وقت اداره تعاون )


188

خانم فرامرزیان ( معاونت اجتماعی وقت وزارت کشور )


189

خانم مالکی ( معاون امور اجتماعی بانوان نهاد ریاست جمهوری )


190

آقای آرین منش ( نماینده وقت مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی)


191

آقای نوروزی ( شهردار وقت مشهد )


192

خانم حسین زاده ( مشاور استاندار خراسان )


193

خانم قدیمی ( دبیر انجمن ایرانی مطالعات زنان )


194

آقای فرزین ( محقق شعر و ادب )


195

آقای سیدی ( پژوهشگر تاریخ )


196

آقای حسینی ( محقق مثنوی )


197

آقای شمس ( استاد شاهنامه خوانی )


198

آقای صالح زاده ( مدرس حافظ )


199

آقای لعلی ( گردآورنده داستان های کوتاه )


200

خانم فغان ( مدرس موسیقی )


201

خانم افخمی ( مدرس یوگای خنده کارشناس علوم و صنایع غذایی )


202

آقای سنگ سفیدی ( آموزشگر موسسه آموت )


203

آقای عباس زاده ( آموزشگر موسسه گلاسر )


204

آقای علیان ( آموزشگر موسسه گلاسر )


205

خانم رازنهان ( آموزشگر طب سنتی )


206

خانم شادلو ( دبیر مجله بچه مشد )


207

آقای جهان خواه ( کارآفرین موفق )