اساتید همراه

 

 

 

حضور بیش از 200 نفر از اساتید و کارشناسان مدعو در برنامه های آموزشی


1

آقای دکتر قمشه ای (فوق دکترا  ادبیات )


2

آقای دکتر صاحبی ( فوق دکترا روانشناسی )


3

آقای دکتر آزمندیان ( فوق دکترا مهندسی صنایع و سیستم انسانی )


4

خانم سیما ساغروانی ( فوق دکترا مدیریت رفتار سازمانی )


5

آقای دکتر بینا ( دکترا ادبیات فارسی )


6

آقای دکتر صلاحی ( دکترا حقوق قاضی دادگستری )


7

خانم دکتر پریرخ ( دکتراکتابداری )


8

آقای دکتر غفرانی ( دکترا تاریخ تمدن )


9

آقای دکتر وحیدیان ( دکترا زبان شناسی )


10

خانم دکتر خوشنویسان ( دکترا روانشناسی تربیتی )


11

آقای دکتر حسینی ( دکترا جامعه شناسی فرماندار مشهد )


12

آقای دکتر دیانی ( دکترا کتابداری )


13

خانم دکتر طاهرپور ( دکترا روانشناسی )


14

آقای دکتر رسایی ( دکترا ادبیات عضو سابق شورای شهر )


15

آقای دکتر هاشمی ( دکترا مترجمی متون اسلامی )


16

آقای دکتر صفرزاده ( دکتری ادبیات مدیر کل نهاد کتابخانه استان خراسان )


17

آقای دکتر نارچی ( دکترا روانشناسی )


18

خانم دکتر سپهری مقدم ( دکترا روانشناسی )


19

آقای دکتر دانایی ( دکترا مدیریت نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت ایران )


20

خانم دکتر مارال عسگری ( دکترا روانشناسی بالینی )


21

آقای دکتر رسولی ( دکترا ادبیات )


22

آقای دکتر وهاب زاده ( دکترا محیط زیست )


23

خانم دکتر عباسیان ( دکتراروانشناسی )


24

آقای دکتر قهرمان ( دکتری جامعه شناسی )


25

خانم دکتر برخورداری ( دکترا روانشناسی )


26

آقای دکترگل ( دکترا روانشناسی )


27

آقای دکتر اصغری نکاح ( دکترا روانشناسی و استادیار دانشگاه )


28

آقای دکتر کلاهی ( دکترا جامعه شناسی )


29

آقای دکتر خیابانی ( دکترا تغذیه از آمریکا )


30

خانم دکتر شهرکی ( دکترا روانشناسی )


31

آقای دکتر ذبیحی ( دکترا مدیریت رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد دبیر انجمن مدیریت ایران )


32

آقای دکتر رضائیان (معادل دکترا روانشناسی کارشناس ارشد تاریخ)


33

آقای دکتر فروغی ( معادل دکتراروانشناسی )


34

خانم دکتر حجازی ( مدیر کل دفتر ارزیابی و پژوهشگر هیئت علمی دانشگاه تهران )


35

آقای دکتر جلایرنیا (دکترا ادبیات فارسی)

36

آقای دکتر عاشوری (دکتراروانشناسی ورزشی)

37

آقای دکتر براتی ( دانشجوی دکترا تاریخ و پژوهشگر ادبی )


38

آقای دکتر صابری ( دانشجوی دکترا روانشناسی )


39

خانم دکتر میرزایی ( دانشجوی دکتراروانشناسی )


40

 خانم دکتر اقراری(دانشجوی دکترا روانشناسی)

41

خانم دکتر رضایی(دانشجوی دکترا فیزیولوژی و مربی بین المللی فیتنس)

42

آقای صمدی جوان ( دانشجوی دکترا تاریخ )


43

خانم دکتر همدانیان ( دانشجوی دکترا حقوق )


44

خانم پورجواد ( پزشک متخصص زنان و زایمان )


45

آقای رحیمی ( پزشک تخصصی و کارشناس همیوپاتی )


46

آقای خوشرو ( پزشک تخصصی و کارشناس ایدز )


47

آقای حسینی ( پزشک تخصصی و کارشناس ایدز )


48

آقای هدایت نیا ( پزشک و ریاست وقت سازمان بهزیستی )


49

آقای برادران ( پزشک و معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان )


50

آقای برهانی ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


51

آقای خدادادی (پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی)


52

آقای معصوم ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد و روانپزشک )


53

آقای فرخنده ( پزشک و کارشناس ترک اعتیاد )


54

آقای عرفانی ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد )


55

آقای مهران پور ( پزشک و ریاست وقت سازمان بهزیستی خراسان )


56

آقای اسکندری ( پزشک و محقق طب سنتی )


57

خانم سلوتی ( متخصص اعصاب و روان )


58

آقای فتحی ( متخصص بیهوشی )


59

خانم پاسالار ( پزشک و دبیر انجمن هیپنوتیزم خراسان )


60

آقای ظفری ( پزشک و دبیر انجمن موسیقی درمانی )


61

خانم اخوان ( پزشک تخصصی )


62

خانم ترقی ( پزشک عمومی )


63

آقای حبشی ( پزشک عمومی و مشاور )


64

خانم غلامیان ( پزشک عمومی )


65

آقای طلوع ( پزشک عمومی و روانشناس )


66

خانم شکوهیان ( دندانپزشک )


67

آقای سرگلزایی ( روانپزشک )


68

آقای وثوق ( روانپزشک و مشاور ارشد دانشگاه علوم پزشکی )


69

آقای رجبی ( روانپزشک کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


70

آقای قادری (روانپزشک معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی)


71

آقای حقدادی ( روانپزشک کارشناس پیشگیری از اعتیاد )


72

آقای صالح پور ( روانپزشک معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


73

آقای رضائی ( روانپزشک - معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


74

آقای نادری ( روانپزشک - کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


75

آقای یغمایی ( کارشناس ارشد کتابداری رئیس انجمن کتابداری )


76

آقای تقوی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


77

آقای بهادرخان ( کارشناس ارشد روانشناسی )


78

آقای کشاورز ( کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی )


79

آقای مروارید ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور )


80

آقای هنربخش ( کارشناس ارشد روانشناسی و معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


81

آقای مومن زاده ( کارشناس ارشد روانشناسی )


82

آقای بلندنظر ( کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از اعتیاد )


83

آقای کهربایی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


84

آقای امام داد ( کارشناس ارشد روانشناسی )


85

آقای سلیمان پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )


86

خانم شاه پسندی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


87

آقای پاکدامن ( کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده )


88

آقای حاجی پور ( کارشناس ارشد روانشناسی معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )


89

آقای ذبیحی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


90

آقای کوثری ( کارشناس ارشد روانشناسی )


91

آقای رجبی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


92

آقای پراگومی ( کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره )


93

آقای چم حیدری ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


94 

خانم شادمان (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی) 
95

آقای اقدسی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


96

خانم آقاجانی ( کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره )


97

خانم مهری ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


98

خانم عزیزی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


99

خانم شهابی نژاد ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و معماری )


100

آقای جمعه پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )


101

خانم عظیمی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


102

آقای ناصری ( کارشناس ارشد روانشناسی در مجتمع کودکان خیابانی )


103

آقای اسحاقی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


104

خانم یحیایی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


105

آقای بذرافشان ( کارشناس ارشد روانشناسی )


106

خانم کیاحسینی ( کارشناس ارشد روانشناسی )


107

خانم دانش ( کارشناس ارشد روانشناسی )


108

خانم اطهری ( کارشناس ارشد روانشناسی )


109

آقای باوفا ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )


110

خانم علی اکبری ( کارشناس ارشد مشاوره )


111

آقای مرادی ( کارشناس ارشد مشاوره )


112

خانم جلالی ( کارشناس ارشد مشاوره )


113

آقای اسفندیاری ( کارشناس ارشد مشاوره )


114

خانم عاملی ( کارشناس ارشد مشاوره )


115

خانم امیران ( کارشناس ارشد مشاوره )


116

خانم پورجواد ( کارشناس ارشد مشاوره خانواده )


117

آقای پهلوان ( کارشناس ارشد مشاوره خانواده )


118

آقای سلامت ( کارشناس ارشد مددکاری مدیر TC )


119

آقای ابراهیمی ( کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی وکیل )


120

خانم زاهدمقدم ( کارشناس ارشد حقوق وکیل )


121

آقای کلالی ( کارشناس ارشد IT وکیل دادگستری )


122

خانم احمدزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )


123

آقای دره شورزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )


124

خانم بیدمشکی ( کارشناس ارشد ادبیات )


125

آقای باقری ( کارشناس ارشد ادبیات )


126

آقای رفوگران ( کارشناس ارشد مدیریت )


127

آقای عدالتی ( کارشناس ارشد مدیریت )


128 

آقای عظیمی (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدیریت استراتژیک )

128

آقای جلالی ( کارشناس ارشد بیولوژی )


129

خانم لباسدوز ( کارشناس ارشد مامایی )


130

آقای علمایی ( کارشناس ارشد پرستاری )


131

آقای حیدری ( کارشناس ارشد جامعه شناسی )


132

خانم قاسمی ( کارشناس ارشد علوم سیاسی )


133

آقای خسروی ( کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث )


134

آقای دواق ( کارشناس ارشد مهندسی مکانیک )


135

آقای اسماعیل پور ( کارشناس ارشد مهندسی برق )


136

آقای جانفدا ( مهندس مکانیک )


137

آقای جلا ( مهندس عمران و مربی یوگای خنده )


138

خانم آتنا قاسمی پور ( مهندس معماری و مربی قصه گویی )


139

آقای صادقلو ( مهندس هوافضا و مدرس مهارت ارتباطی )


140

آقای وطن پرست ( مهندس )


141

 آقای مهندس روشن(مهندس معماری و مربی مهارت های زندگی)

142

آقای رفوگران ( کارشناس و مجری صدا و سیما )


143

آقای مقدس زاده ( کارشناس روانشناسی )


144

آقای اعتمادی ( کارشناس روانشناسی مسئول وقت TC )


145

آقای تلگردی ( کارشناس روانشناسی )


146

آقای احسانی ( کارشناس روانشناسی )


147

آقای عنایتیان ( کارشناس روانشناسی )


148

خانم کشاورز ( کارشناس روانشناسی )


149

خانم اسماعیل زاده ( کارشناس روانشناسی )


150

آقای حورایی ( کارشناس روانشناسی )


151

خانم دربان رضوی ( کارشناس روانشناسی )


152

خانم رحیمی زاده ( کارشناس روانشناسی )


153

خانم موسوی ( کارشناس روانشناسی و مسئول TC )


154

خانم کنتراتچی ( کارشناس روانشناسی و جرم شناسی )


155

آقای علوی ( کارشناس ادبیات )


156

آقای طهماسبی ( کارشناس ادبیات )


157

خانم علی حوری ( کارشناس ادبیات )


158

آقای افضلی ( کارشناس ادبیات )


159

آقای باقریان ( کارشناس شاهنامه و کارشناسی عمران )


160

آقای ایمانی ( کارشناس فلسفه )


161

خانم عسگری ( کارشناس کتابداری )


161

خانم صابری ( کارشناس کتابداری )


163

خانم صباغ ( کارشناس حقوق )


164

خانم موسوی ( کارشناس حقوق )


165

آقای قوی بازو ( کارشناس امور قضایی )


166

خانم چمنی ( کارشناس حقوق اسلامی )


167

خانم رحمتی ( کارشناس اجتماعی )


168

آقای فهیمی ( کارشناس علوم اجتماعی )


169

آقای اقبالی ( کارشناس علوم اجتماعی و آموزش نیروی انتظامی )


170

آقای حسینی ( کارشناس بهزیستی )


171

خانم اکرامی ( کارشناس تاریخ )


172

آقای حسینی یزدی ( کارشناس علوم قرآنی )


173

آقای مقدم ( کارشناس آموزش و پرورش )


174

آقای غیاثی ( کارشناس آموزش سرهنگ نیروی انتظامی مسئول سیاسی استانداری )


175

آقای شکوه ( کارشناس تغذیه )


176

خانم شفیعیان (کارشناس زیست شناسی مدرس بازاریابی و هنر فروش)


177

خانم عابدیان ( کارشناس محیط زیست )


178

آقای قادر ( کارشناس پرستاری روان پرستار )


179

آقای مرتضائی ( کارشناس بیمه )


180

آقای سلامی ( کارشناس تولید برنامه تلویزیونی و فیلم نامه نویس )


181

خانم اسحاق خانی ( وکیل دادگستری )


182

خانم طاهرزاده ( وکیل دادگستری )


183

آقای محقق ( مدیرکل وقت اداره ارشاد خراسان )


184

خانم گندمی ( مدیرکل اجتماعی استانداری عضو شورای شهر )


185

آقای محمدی ( مدیر آموزش گروه پارت لاستیک )


186

آقای فراشاه ( مدیر وقت شبکه تیم های اجتماع محور )


187

آقای نظام ( ریاست وقت انجمن نجوم مشهد )


188

آقای نوبخت ( معاون وقت اداره تعاون )


189

خانم فرامرزیان ( معاونت اجتماعی وقت وزارت کشور )


190

خانم مالکی ( معاون امور اجتماعی بانوان نهاد ریاست جمهوری )


191

آقای آرین منش ( نماینده وقت مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی)


192

آقای نوروزی ( شهردار وقت مشهد )


193

خانم حسین زاده ( مشاور استاندار خراسان )


194

خانم قدیمی ( دبیر انجمن ایرانی مطالعات زنان )


195

آقای فرزین ( محقق شعر و ادب )


196

آقای سیدی ( پژوهشگر تاریخ )


197

آقای حسینی ( محقق مثنوی )


198

آقای شمس ( استاد شاهنامه خوانی )


198

آقای صالح زاده ( مدرس حافظ )


200

آقای لعلی ( گردآورنده داستان های کوتاه )


201

خانم فغان ( مدرس موسیقی )


202

خانم افخمی ( مدرس یوگای خنده کارشناس علوم و صنایع غذایی )


203

آقای سنگ سفیدی ( آموزشگر موسسه آموت )


204

آقای عباس زاده ( آموزشگر موسسه گلاسر )


205

آقای علیان ( آموزشگر موسسه گلاسر )


206

خانم رازنهان ( آموزشگر طب سنتی )


207

خانم شادلو ( دبیر مجله بچه مشد )


208

آقای جهان خواه ( کارآفرین موفق )


209 

خانم علیزاده ( کارشناس ارشد حقوق)